PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz znaleźć psychologa

ać terapię indywidualną (np. psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym) lub też grupową. Taka terapia grupowa

PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz znaleźć psychologa psychoterapia-gestalt.pl

Pomaga ona również otworzyć się na

W przypadku problemów osobistych nie ma co się wstydzić profesjonalnej pomocy, czyli udania się to terapeuty. Ten z kolei może albo zaproponować terapię indywidualną (np. psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym) lub też grupową. Taka terapia grupowa